Drupal 8.4 - co przyniosła nowa wersja kropelki?

Co każde 6 miesięcy zespół Drupala udostępnia nowe usprawnienia oraz dodatki do ósmej wersji kropelki. Jest to wyraźna zmiana w dystrybucji względem poprzedniej, w której aktualizacje zawierały jedynie poprawki błędów oraz łatki bezpieczeństwa. Do tej pory wyszły trzy znaczące aktualizacje dla Drupala 8 (8.1, 8.2, 8.3). Zatem czego nowego możemy oczekiwać w Drupal 8.4?

Nowości w Drupalu 8.4

Drupal 8.4 daje dużego „kopa” modułom, które były w wersji eksperymentalnej. Od wydania Drupala 8 tylko jeden eksperymentalny moduł doczekał się swojej stabilnej wersji (Big Pipe). Dla porównania, w wersji 8.4 jest ich aż pięć:

 • Workflows
 • Layout Discovery
 • Media
 • DateTime Range
 • Inline Form Errors

Jest to wielki postęp dla wersji 8, jednak należy pamiętać, że do używania powyższych modułów nadal będziemy zmuszeni używania modułów, które są w fazie eksperymentalnej lub posiłkować się dodatkami stworzonymi przez społeczność Drupala.
Kolejnym kruczkiem może być fakt, że moduł Migrate nadal jest w wersji eksperymentalnej, co z pewnością przełoży się na ilość stron, które będą przenoszone na Drupala 8.

Inline Form Errors

Wprowadza możliwość dodania wiadomości błędu bezpośrednio przy polu, które nie przeszło walidacji, a nie jak dotychczas – nad formularzem.

Drupal 8.4 - wyświetlanie błędów w lini z polem

Workflows

Moduł ten udostępnia system do zarządzania przepływem danych dla wszystkich zawartości, które obsługują rewizje.

Layout Discovery

Moduł ten udostępnia interfejs API, który umożliwia wprowadzanie do motywów layoutów.

Media

To prawdopodobnie największa i najlepsza nowość aktualizacji Drupal 8.4. Moduł Media wprowadza o wiele lepszą obsługę typami mediów. Dotychczas Drupal obsługiwał media typu zdjęcia i pliki, jednak teraz jego możliwości dorównają tempa obecnym trendom i żadnym problemem nie będzie udostępnienie filmu YouTube, czy nawet Tweeta! Moduł wymaga jeszcze odrobinę pracy, aby wszystko działało idealnie, ale to już i tak ogromny postęp, który z biegiem czasu będzie rozwijał się z czasem.
Ważne: moduł jest stabilny, jednak został ukryty w UI.

DateTime Range Module

Moduł umożliwia wprowadzenie daty zakończenia dla modułów takich jak Calendar.

Drupal 8.4 - możliwość dodania daty zakończenia

Jakie jeszcze zmiany zostały wprowadzone w Drupal 8.4?

 • Symfony zostało zaktualizowane do wersji 3.2.
 • jQuery zostało zaktualizowane do wersji 3 i jQuery UI do wersji 1.12.
 • Wycofano wsparcie dla InternetExplorer 9 i 10 (https://www.drupal.org/node/2897971).
 • Usprawnienia dla modułu Migrate Drupal oraz Migrate Drupal UI (wciąż wersja eksperymentalna).
 • Implementacja nowych standardów programowania JavaScript.
 • W konfiguracji strefy czasowe zostały pogrupowane według regionów i nazwane miastami zamiast strefami czasowymi.
 • Dodano checkbox „Opublikowane” przy zapisie typu zawartości oraz zmieniono przycisk wysyłania na „Zapisz” zamiast starego odpowiednika „Zapisz i pozostaw (nie)publiczne”.

Jak przeprowadzić aktualizację do Drupal 8.4?

Drupal 8.4 nie wymaga specjalnych akcji podczas aktualizacji, możesz to zrobić manualnie (używając update.php), Composera lub Drush’a. Jeśli używasz Drusha, musisz pamiętać o tym, aby zaktualizować go do najnowszej wersji, zanim wykonana zostanie aktualizacja Drupala.

Podsumowanie

Drupal 8.4 wprowadza duże zmiany, lecz nie są one gotowe do użycia. Jeśli zainstalujesz Drupala 8.4, nie zobaczysz żadnych widocznych zmian. Jednak wiemy już teraz, że warto oczekiwać początku roku 2018, kiedy zostanie wydany kolejny update – 8.5 – w którym najwyższym priorytetem jest moduł migracji!

Potrzebujesz pomocy przy aktualizacji Drupala?

Z chęcią pomożemy