Scrum Agile – nowoczesna metodyka prowadzenia projektów

Podstawą działalności każdego zespołu projektowego jest tzw. framework, czyli ramowa struktura pracy, która wyznacza i porządkuje role poszczególnych członków, ich zadania oraz środki, jakie pomogą je zrealizować. Wiedzą o tym zwłaszcza programiści, którzy opracowali zbiór metod Agile, w tym bardzo popularny ostatnio Scrum. Wyjaśniamy, na czym polega metodyka Scrum Agile oraz jak wdrożyć ją w swoim zespole.

Scrum agile w prowadzeniu projektów

Agile – zwinne programowanie i nie tylko

Trudno omówić Scrum, nie odnosząc się do Agile, czyli tzw. zwinnego programowania. Chociaż samo pojęcie dla wielu brzmi innowacyjnie, samo w sobie nie jest nowym wynalazkiem. Funkcjonuje już od 2001 roku, kiedy to grupa 17 amerykańskich twórców oprogramowania zaproponowała nową metodykę pracy, która miała wyeliminować wady tradycyjnego podejścia opartego na modelu kaskadowym. Po spontanicznej burzy mózgów na spotkaniu wyjazdowym powstał Manifest Agile – spis kilku fundamentalnych zasad, które posłużyły potem za punkt wyjścia dla nowoczesnych metod programowania. Zasady te można streścić następująco:

 • ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia,
 • działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację,
 • współpracę z klientem ponad formalne ustalenia,
 • reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem.

Istota „zwinności” Agile zawiera się więc w elastycznym nastawieniu, dynamice konkretnego działania oraz integracji z klientem i współpracownikami. W tym duchu właśnie realizuje się opisywany poniżej Scrum, a także inne kierunki takie jak programowanie ekstremalne (XP), DSDM, Crystal, Kanban czy Lean Startup. Jak się wkrótce okazało, Manifest z 2001 roku przyniósł jego twórcom wzrost efektywności, zysków oraz satysfakcji z pracy. Dzisiaj Agile to ogólnoświatowy standard, który zresztą można zastosować nie tylko do programowania, ale do prowadzenia wszelkiego rodzaju projektów.

Jak działa metodyka Scrum Agile?

Na wstępie trzeba podkreślić, że Scrum właściwie nie jest metodyką w całym tego słowa znaczeniu. Bardziej adekwatne będzie określenie framework, struktura albo szkielet, który każdy zespół wypełni na swój sposób, dopasowany do indywidualnego charakteru projektu. Scrum oferuje tylko pewien zestaw narzędzi oraz ogólnych reguł. Stanowiska, zadania i obowiązki zostały ograniczone do minimum, aby zachować jak najwięcej plastyczności typowej dla Agile. Jednocześnie proponowany framework pozwala utrzymać zorganizowany plan pracy oraz maksymalnie wykorzystać jego potencjał. Dzięki temu Scrum jest jednym z często polecanych rozwiązań dla start-upów.

3 role Scrum w zespole projektowym

Product Owner, jedna, wyznaczona osoba, wybiera oraz zleca zadania do wykonania w projekcie. Musi odznaczać się cechami lidera oraz intuicją w planowaniu, a także mieć rozeznanie w umiejętnościach współpracowników. Development Team (Deweloperzy) to zintegrowane, ale zróżnicowane pod względem kompetencji ciało – programiści, webdeweloperzy, analitycy, specjaliści UI oraz UX etc. Realizują zadania powierzone przez Product Ownera, działając w jak najlepszej symbiozie i korzystając z dostępnych im narzędzi. Trzecią istotną rolą jest Scrum Master, który czuwa nad przestrzeganiem zasad wpisanych w ideę Scrum Agile. Pracuje zarówno z Product Ownerem, jak i z Deweloperami.

Model działania w Scrum Agile – czym są iteracje?

Iteracje, w specjalistycznym żargonie zwane Sprintami, to powtarzalne cykle czasowe o długości określonej przez zespół – najlepiej dostosować ją do naturalnego rytmu pracy w firmie. W każdym takim cyklu muszą nastąpić cztery fazy działania, które posuwają projekt do przodu. Na jeden Sprint składają się więc:

 • Planowanie Sprintu- wyznaczenie celów i sposobów ich osiągania,
 • Codzienny Scrum- kontrolowanie pracy na bieżąco według dowolnych metod obranych przez zespół,
 • Przegląd Sprintu- podsumowanie i przedstawienie efektów danego dnia,
 • Retrospektywy- twórczy namysł nad Przeglądem, propozycje ulepszeń, korekty i nowe koncepcje.

Artefakty- narzędzia pracy nad projektem w Scrum

Żeby usystematyzować prowadzenie projektu oraz ułatwić współpracownikom adaptację do warunków Scrum Agile, mamy do dyspozycji 3 artefakty, czyli praktyczne narzędzia wspierające wieloaspektowe podejście. Backlog Produktu to przejrzysta lista zadań koncentrujących się na wprowadzeniu, rozwijaniu i weryfikowaniu produktu. Jej treść jest zarządzana przez Product Ownera, ale wgląd do niej mają wszyscy członkowie zespołu. Backlog Sprintu to z kolei lista aktualnych zadań do wykonania w danym Sprincie, dostępna Deweloperom. Product Increment, czyli Przyrost, jest zobrazowaniem wzrostu funkcjonalności produktu, jaki udało się faktycznie uzyskać w wyniku powziętych działań.

 • Backlog Produktu to przejrzysta lista zadań koncentrujących się na wprowadzeniu, rozwijaniu i weryfikowaniu produktu. Jej treść jest zarządzana przez Product Ownera, ale wgląd do niej mają wszyscy członkowie zespołu.
 • Backlog Sprintu to z kolei lista aktualnych zadań do wykonania w danym Sprincie, dostępna Deweloperom.
 • Product Increment, czyli Przyrost, jest zobrazowaniem wzrostu funkcjonalności produktu, jaki udało się faktycznie uzyskać w wyniku powziętych działań.

Zanim wdrożysz Scrum do swojego projektu…

Rozdzielenie stanowisk, postępowanie według iteracji oraz korzystanie z artefaktów jeszcze nie przesądza o sukcesie. Najważniejsze jest stosowanie metodyki Scrum Agile w zgodzie z Manifestem Agile. Żeby funkcjonowała prawidłowo, cały czas trzeba mieć na uwadze 3 substancjalne zasady pracy, a są to: przejrzystość (swobodna wymiana informacji w zespole, otwarta i uczciwa komunikacja), inspekcja (ciągłe monitorowanie kolejnych etapów projektu) oraz adaptacja (dostosowywanie się do zaistniałych okoliczności, korygowanie planów w miarę potrzeby). Reguły te wraz z opisanymi w poprzednich akapitach elementami tworzą swoistą bazę Scrum, którą można doskonalić i modyfikować w zależności od specyfiki projektu. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów tej metodyki, zajrzyj do oficjalnego przewodnika Scrum Guide.

Zaciekawił Cię nasz artykuł?

Czytaj więcej