Zarządzanie użytkownikami w sklepie Magento

Przed tobą ósmy artykuł poradnikowy dotyczący Magento 2. Omówimy w nim proces zarządzania użytkownikami sklepu na Magento 2, w skład czego wchodzi m.in. przypisywanie ról oraz uprawnień. Jeśli zamierzasz zlecić zarządzanie pewnymi aspektami funkcjonowania sklepu innym osobom, koniecznie musisz opanować opisane tutaj kwestie.

Zarządzanie użytkownikami w Magento 2 – podstawy

Po zainstalowaniu platformy Magento 2 docelowo istnieje tylko jeden użytkownik, który ma dostęp do panelu administratora oraz jest w stanie konfigurować i zarządzać wszelkimi znajdującymi się tutaj ustawieniami. Za pomocą tego konta przydziela się uprawnienia kolejnym osobom – mogą one mieć dokładnie tak samo szeroki zakres uprawnień, jak główny administrator, ale da się je też ograniczyć jedynie do konkretnych funkcjonalności.

Platforma Magento 2 bardzo skutecznie usprawnia zarządzanie użytkownikami, gdyż możesz na niej indywidualnie lub grupowo przydzielać uprawnienia. Przejdźmy zatem do podstawowych opcji. Znajdziesz je w sekcji System > Uprawnienia > Lista użytkowników:

Wybór uprawnień dla użytkowników Magento

Widzimy tutaj następującą tabelę:

Podstawowe informacje o użytkownikach Magento

Jak wspomnieliśmy, Magento domyślnie tworzy rolę Administratora, której to uprawnienia są nieograniczone. Tabela natomiast przedstawia podstawowe informacje dotyczące użytkowników platformy. Klikając pola odpowiadające poszczególnym użytkownikom, możemy przejść do edycji jego konta. Wygląda ono praktycznie tak samo, jak ekran tworzenia nowego użytkownika.

Przejdźmy zatem do Dodaj użytkownika:

Dodawanie nowego użytkownika do Magento

Wypełniamy tutaj podstawowe informacje dotyczące użytkownika. Pamiętaj, że aby zakończyć proces, musisz zweryfikować swoją tożsamość administratora, wpisując hasło.

Przejdźmy następnie do Rola użytkownika:

Nadawanie uprawnień użytkownikom Magento

To właśnie tutaj dobierasz jedną z już istniejących ról.

W wersji demonstracyjnej widzimy jedynie dwie podstawowe role. Omówmy zatem, jak stworzyć nowe.

Zarządzanie użytkownikami w Magento 2 – tworzenie ról

Aby przejść do opcji tworzenia ról, ponownie otwórz System > Uprawnienia i przejdź do Role użytkownika:

Tworzenie nowych ról użytkowników w Magento

W tabeli widzimy wszystkie obecnie dostępne role. Aby utworzyć nową, naciśnij Dodaj rolę:

Tworzenie nazwy roli użytkownika w Magento

Na pierwszym ekranie podajesz jedynie nazwę roli. Pamiętaj, że w celu jej utworzenia musisz także zweryfikować tożsamość przez wpisanie hasła.

Gdy już to zrobisz, przejdź do Zasoby roli:

Zasoby ról użytkowników w Magento

Znajdują się tutaj podstawowe role użytkowników podzielone na główne kategorie:

 • Panel
 • Analityka
 • Sprzedaż
 • Katalog
 • Klienci
 • Koszyki
 • Moje konto
 • Marketing
 • Zawartość
 • Raporty
 • Sklepy
 • System
 • Globalne wyszukiwanie

Po kliknięciu każdej z nich rozwiną się one w kolejne podkategorie. Klikając zamieszczone przy nich kwadraciki, możesz nadawać role. Powyżej znajduje się pole Dostęp do zasobów. Domyślnie jest ono ustawione na Niestandardowe – to właśnie wtedy dostępne są do zaznaczenia omówione wcześniej kategorie. Jeśli zatem chcesz przykładowo stworzyć konto dla osoby zajmującej się kwestiami związanymi ze sprzedażą (faktury, zamówienia, dostawy itp.), zaznacz dla jej roli następujące pola:

Szczegółowe uprawnienia dla użytkowników Magento

W polu Dostęp do zasobów da się także wybrać opcję Wszystko, dzięki czemu dana rola automatycznie otrzyma dostęp do wszystkich zasobów.

Zarządzanie użytkownikami w Magento 2 – podsumowanie

Tworzenie ról i zarządzanie nimi w Magento 2 nie jest trudne. Tym bardziej warto opanować ten proces, gdyż w przypadku dużych sklepów internetowych samodzielne zajmowanie się wszystkim jest praktycznie niemożliwe. Jednocześnie nie chciałbyś też, aby nieodpowiednie osoby miały dostęp w niepowołane miejsca.

W następnym artykule z naszej serii poradników omówimy z kolei to, jak stworzyć wielojęzyczny sklep na Magento 2.

Chcesz wykorzystać potencjał Magento?

Zobacz, co oferujemy