Quality Assurance i Quality Control - testowanie oprogramowania i zapewnienie jakości w pigułce

Tworzenie i implementacja oprogramowania to trudne zadania, które wymagają dużych nakładów pracy. Bardzo łatwo o to, aby coś poszło nie tak. Aby temu zapobiec, stosuje się różne procesy jak Quality Assurance, Quality Control czy testy oprogramowania. Co oznaczają te pojęcia i w jaki sposób przyczyniają się do gwarancji wysokiej jakości oprogramowania? Tego dowiesz się w tym artykule.

Quality Assurance i Quality Control - testowanie oprogramowania

Quality Assurance – czym jest?

Quality Assurance znane także jako QA koncentruje się na zapobieganiu powstawaniu wad. Celem tych metod jest upewnienie się, że podejścia, techniki, metody i procesy są zaprojektowane i implementowane we właściwy sposób w przypadku kontrolowanych projektów. Działania związane z zapewnieniem jakości monitorują i weryfikują, czy reguły ustalone przy tworzeniu oprogramowania były przestrzegane i czy są sprawne. Warto zaznaczyć, że Quality Assurance jest procesem proaktywnym i ma charakter prewencyjny, gdyż stara się jak najwcześniej wykryć ewentualne problemy.

Quality Assurance ma miejsce przed Quality Control.

Quality Control – czym jest?

Quality Control znane także jako QC koncentruje się na identyfikacji wad. Celem tych metod jest upewnienie się, że podejścia, techniki, metody i procesy są we właściwy sposób przestrzegane w przypadku kontrolowanych projektów. Działania związane z QC monitorują i weryfikują, czy kolejne etapy projektu spełniają określone standardy jakości. Warto zaznaczyć, że Quality Control jest procesem reaktywnym i jego celem jest rozpoznanie wad. Quality Control ma miejsce po Quality Assurance.

Quality Assurance i Quality Control – różnice

Jak wynika z powyższych opisów, oba procesy są do siebie bardzo zbliżone – nawet definicje brzmią całkiem podobnie, jednak różnią się kluczowymi słowami. Błędem jest jednak stawianie QA i QC na równi ze sobą i używanie tych pojęć zamiennie. Oczywiście nieraz faktycznie trudno jest ustalić, czy dane działanie należy do Quality Assurance, czy Quality Control, gdyż oba procesy mają na celu dbanie o jakość oprogramowania. Często adresują one te same kwestie, jednak w odmienny sposób. Właśnie dlatego warto zapoznać się z poniższym zestawieniem, obrazującym kluczowe różnice między QA a QC.

Quality Assurance Quality Control
Jest to proces, który ma zapewnić, że wszelkie wymagania jakościowe zostaną spełnione. Jest to proces, w którym dokładnie analizuje się, czy poszczególne wymagania jakościowe zostały spełnione.
Celem QA jest zapobieganie wadom. Celem QC jest identyfikacja i naprawa wad.
QA to narzędzie do zarządzania jakością. QC to narzędzie do weryfikacji jakości.
W skład QA nie wchodzi wdrażanie programu w celu jego przetestowania. W skład QC zawsze wchodzi wdrożenie programu w celu jego przetestowania.
Technika statystyczna stosowana w QA jest znana jako Statystyczna Kontrola Procesu. Technika statystyczna stosowana w QC jest znana jako Statystyczna Kontrola Jakości.
Wszyscy członkowie zespołu są odpowiedzialni za QA. Jedynie zespół testerów jest odpowiedzialny za QC.
Dzięki QA masz pewność, że podejmujesz właściwe działania. Dzięki QC masz pewność, że rezultaty działań, których się podjąłeś, są takie, jakie być powinny.
QA definiuje standardy i metodologie, których należy przestrzegać w celu spełnienia wymagań klienta. QC zapewnia przestrzeganie standardów podczas pracy nad produktem.

Quality Assurance oraz Quality Control nie są opcjonalne. Nie można też powiedzieć, czy któreś z nich jest bardziej wartościowe od drugiego. QA polega na tworzeniu standardów w celu przygotowania bezpiecznego, skutecznego procesu. Działania QC weryfikują kolejne etapy przygotowywanego oprogramowania. Oprócz omówionych procesów w grę wchodzą jeszcze działania z zakresu testowania oprogramowania. Jak one przebiegają?

Na czym polega testowanie oprogramowania?

Testy oprogramowania to czynności, których celem jest sprawdzenie, czy funkcjonowanie software’u odpowiada oczekiwanym rezultatom. Ważne jest także dopilnowanie tego, aby oprogramowanie było wolne od wad. Test oprogramowania wymaga uruchomienia go w całości lub jego wybranego komponentu w celu oceny konkretnych funkcji. Testowanie oprogramowania pomaga również w identyfikacji błędów, luk i brakujących elementów w odniesieniu do ustalonych wymagań. Proces ten wykonywany jest ręcznie lub przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi.

Na czym polega testowanie oprogramowania w praktyce? W dziedzinie tej wyróżnia się kilka kategorii. Ich podział potrafi różnić się w zależności od źródeł, jednak najważniejsze z nich to:

Testowanie funkcjonalne (czarnej skrzynki)

Obejmuje ono weryfikację tego, w jaki sposób działa analizowany moduł. Pod uwagę brane są rdzenne, autonomiczne funkcje, jak i te, które wchodzą w interakcję z innymi systemami. Przykładem testu funkcjonalnego jest choćby weryfikacja funkcji, która wykrywa wirusy komputerowe.

Testowanie niefunkcjonalne

Celem tych testów jest zmierzenie działania danej funkcji w wybranej skali. Pomaga to określić, czy badane zadanie zostało zrealizowane w dobry, czy zły sposób. Przykładem testów niefunkcjonalnych są testy wydajnościowe, obciążeniowe i przeciążeniowe.

Testowanie strukturalne (białej skrzynki)

Ten rodzaj testu ma ocenić, czy badany kod w całości funkcjonuje poprawnie i zapewnia właściwy przepływ informacji. W tym celu podaje się na wejściu takie dane, aby program zrealizował wszystkie zamierzone funkcje. Testowanie strukturalne nie jest w stanie wykryć brakujących funkcji, jednak pozwala określić działanie tych istniejących, jak i zapewnić im optymalizację.

Testowanie związane ze zmianami

Jak ocenić, czy wcześniejsze testy oprogramowania pozwoliły faktycznie wykryć i usunąć błędy? W tym celu przeprowadza się kolejny, specjalny rodzaj testowania oprogramowania. Ma on także ustalić, czy w wyniku wprowadzonych zmian nie powstały przypadkiem nowe wady.

Testowanie i jakość oprogramowania – podsumowanie

Jak zatem widać, dostarczenie wysokiej jakości kodu wymaga wielu procedur. Tylko w ten sposób można mieć pewność, że wszystko będzie działać sprawnie. W tym celu warto korzystać z usług profesjonalnych agencji, gdyż dopilnują one, aby oprogramowanie, z którego korzystasz, było najwyższej jakości.

Zależy Ci najwyższej jakości oprogramowaniu?

Poznaj naszą ofertę