Metody rozliczeń z software house

Software house to firma informatyczna, której usługi obejmują tworzenie stron i sklepów internetowych, wdrażanie rozwiązań mobilnych oraz projektowanie aplikacji webowych. Istnieją 3 modele współpracy z software house’em – fixed price, time & materials oraz abonament miesięczny. W dzisiejszym artykule dokładnie przeanalizujemy wszystkie te metody rozliczeń oraz wyjaśnimy, który model jest najlepszy w zależności od realizowanego zlecenia.

Fixed Price

Pierwszym opisywanym przez nas modelem współpracy jest Fixed Price. Jego głównym założeniem jest utrzymanie budżetu określonego przez klienta na z góry określonym poziomie. Jest to obecnie najpopularniejsza metoda płacenia za projekt. W tym modelu jeszcze przed rozpoczęciem współpracy dokładnie analizuje się i szacuje koszty realizacji strony internetowej przez wgląd do tego, czego oczekuje klient.

Wady i zalety

Przy modelu Fixed Price zleceniodawca wspólnie z software house’em ustala na początku współpracy listę zadań do zrobienia oraz określa czas, w którym praca ma zostać wykonana. Zaletą tego modelu jest to, że już na początku klient wie, ile będzie go kosztował dany projekt. Przy dużych zleceniach może się okazać, że w trakcie realizacji należy dokonać znaczących zmian, co może znacznie wydłużyć czas pracy, a także zwiększyć koszty. Dlatego też model Fixed Price zalecany jest przy małych oraz średnich projektach.

Time & Materials

W modelu Time & Materials zleceniodawca płaci tylko za pracę, która została faktycznie wykonana przez software house. Aktualny stan projektu jest regularnie przedstawiany klientowi, dzięki czemu ten ma możliwość kontroli nad zleceniobiorcą. Różnica pomiędzy Fixed Price a Time & Materials polega na tym, że w przypadku tego pierwszego modelu płacimy z góry za projekt, zaś w przypadku drugiego – tylko za wykonaną pracę.

Wady i zalety

Dużą zaletą Time & Materials jest to, że model ten jest zdecydowanie tańszy niż Fixed Price. Bierze się to z tego, że w przypadku Fixed Price software house pobiera większą opłatę, która ma służyć za margines błędu. W trakcie realizacji projektu mogą wyniknąć różne zmiany, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Inaczej wygląda sytuacja w modelu Time & Materials, kiedy to w trakcie trwania projektu klient na bieżąco decyduje co chce wdrożyć oraz jakie zmiany należy wprowadzić.

To także lepsza propozycja dla osób, które nie do końca wiedzą jak ma wyglądać ich aplikacja, strona lub sklep internetowy. W przypadku Fixed Price z góry ustala się zakres oraz harmonogram prac. Inaczej wygląda to w Time & Materials. Klient jedyne co musi wiedzieć to to, co chce osiągnąć swoim projektem oraz jakie zadania ma on spełniać.

Abonament miesięczny

Trzecią metodą rozliczeń z software house jest abonament miesięczny. Zakres usług przy tym modelu współpracy obejmuje jedynie nadzór nad stroną lub sklepem internetowym. W ramach przyznanych klientowi roboczogodzin software house może wprowadzić zmiany na stronie, dodać/usunąć produkty ze sklepu internetowego oraz przeprowadzić aktualizację oprogramowania.

rozliczenie z software house

Wady i zalety

Abonament miesięczny przydatny jest dla osób oraz firm, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy programistycznej, pozwalającej na przeprowadzenie zmian oraz aktualizacji na stronie lub w sklepie internetowym. W ramach przyznanych roboczogodzin software house wykona każdą pracę zleconą przez klienta.

Podsumowanie – który model współpracy jest najlepszy?

Każdy z przedstawionych powyżej modeli współpracy jest dobry. Jednakże metoda rozliczeń powinna być wybrana wedle tego, czego dokładnie potrzebujemy. W przypadku małych projektów, w których już na starcie wiadomo co trzeba zrobić oraz w jakim czasie wszystko musi zostać zrealizowane, polecany model to fixed price. Time & Materials zalecany jest osobom, które wiedzą co chcą osiągnąć, ale nie mają jasno określonych działań niezbędnych do zrealizowania celu. Abonament miesięczny zalecamy osobom chcącym mieć stałe wsparcie nad obsługą stron i sklepów internetowych. Opieka polega na przeprowadzani aktualizacji, wdrażaniu nowych rozwiązań oraz ogólnym nadzorem nad działaniem witryny.